gtag('config', 'AW-666671130');

Nhà ở xã hội 282 Nguyễn Huy Tưởng chỉ 16 Triệu/m2

16.000.000 

Chính phủ có kế hoạch xây dựng thêm nhà ở tại quận Thanh Xuân nhằm bổ sung nhà ở cho các cán bộ, chiến sỹ, quân nhân, cư dân đang công tác, làm việc tại Hà Nội nhưng chưa có nhà ở ổn định hoặc đã có nhà ở nhưng không đủ điều kiện sống. Tiếp nhận chỉ thị đó, UBND quận Thanh Xuân quyết định xây dựng nhà ở xã hội tại địa chỉ 282 Nguyễn Huy Tưởng .

096.1900.599