gtag('config', 'AW-666671130');

Thời hạn vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội tối đa không quá 25 năm

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 49/2021/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Theo đó, trường hợp mua, thuê mua nhà ở xã hội thì mức vốn cho vay tối đa bằng 80%giá trị hợp đồng mua, thuê mua nhà. Trường hợp xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở thì mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay tối đa không quá 500 triệu đồngkhông vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.

Bên cạnh đó, Chính phủ bổ sung thủ tục thẩm định giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội như sau: Chủ đầu tư trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đến UBND cấp tỉnh nơi có dự án đề nghị tổ chức thẩm định giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội; UBND cấp tỉnh giao Sở Xây dựng hoặc cơ quan có chức năng thẩm định giá thực hiện việc thẩm định; Trường hợp chủ đầu tư bán lại quỹ nhà ở xã hội sau 05 năm cho thuê thì không phải thẩm định lại giá bán nhà ở xã hội nếu trong phương án giá được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định đã xác định giá bán sau thời gian cho thuê;…

Ngoài ra, thời hạn vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội do ngân hàng và khách hàng thỏa thuận phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng và tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên thay vì thời hạn vay tối thiểu là 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên như quy định cũ.

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị định này làm hết hiệu lực một phần Nghị định 100/2015/NĐ-CP.

Xem chi tiết Nghị định tại: Nghị định 49/2021/NĐ-CP.

                                                                                                                      Nguồn: Mua vật Liệu VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0878.14.6666